ผู้ดูแลระบบ  ปราณี  พงษ์สุพรรณ
โรงเรียนอนุบาลปราณี 234 หมู่ 10 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180 โทร 035-595-790
email address : anubanpranee@ymail.com ,dc_anbp@hotmail.com
        
         สวัสดีค่ะ ในสัปดาห์ที่ 14-17 ชั้นอนุบาล 2,3 กำลังเรียนในหัวข้อการเรียนรู้แบบโครงการระดับอนุบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะที่ 2 ของโครงการ คือ ระยะพัฒนาโครงการ การเรียนรู้แบบนี้ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ให้เด็กได้มากนะคะ ไม่ว่าท่านจะเป็นแหล่งความรู้  ผู้แนะนำให้เด็กใช้แหล่งเรียนรู้  ช่วยเตรียมสื่อการเรียนหรือเป็นวิทยากรให้กับเด็กๆที่โรงเรียนของเรา                    
         ระยะนี้ฝนตกบ่อยๆ หมั่นดูแลสุขภาพของท่านและบุตรหลานด้วยนะคะ  มีโรคติดต่อหลายโรคที่รุนแรง เช่นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่  โรคไข้เลือดออกฯ  ทางโรงเรียนได้เข้มงวดในเรื่องการรักษาความสะอาดอาคารเรียนและของใช้ต่างๆ สำหรับเด็กอยู่เสมอ    ก็คงต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะสำหรับลูกหลานของเรา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3
สืบสานภูมิปัญญา  นำพาคุณธรรม  น้อมนำจิตใจ  พัฒนาการสมวัย  แจ่มใส  มีความสุข
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2553
ความประทับใจในวันแม่แห่งชาติ
ร่วมแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตบรรหารด่านช้าง
ระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค.53

แชมป์ฟุตบอล 3 สมัย .... นายแน่มาก
ปราณี  พงษ์สุพรรณ
ผู้อำนวยการ

สืบสานภูมิปัญญา  นำพาคุณธรรม  น้อมจิตใจ  พัฒนาการสมวัย  แจ่มใสมีความสุข
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกปีการศึกษา 2551
การประกวดศิลปะหัตถกรรมระดับอนุบาล ปี 2553
Web Page Maker, create your own web pages.